1
2
18.12.2018
Головна » COPIED PUBLICATIONS UA

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби в Департаменті кадрового забезпечення Національної поліції України
19.01.2018 | 15:45

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби в Департаменті кадрового забезпечення Національної поліції України

Національна поліція України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби головного спеціаліста сектору з питань державної служби Департаменту кадрового забезпечення.

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посадидержавної служби головного спеціаліста сектору з питань державної служби Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України

Загальні умови

Посадові обов’язки

1)            Участь в організації і проведенні конкурсного відбору на посади державної служби в центральному органі управління поліції (прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», «В», проведення їх перевірки на відповідність встановленим законодавством вимогам, подання їх на розгляд конкурсної комісії, забезпечення інформування кандидатів про результати перевірки документів та результати конкурсів тощо).

 

2)            Опрацювання розроблених структурними підрозділами центрального органу управління поліції спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б», «В», підготовка пропозицій щодо їх актуалізації та для погодження начальником Департаменту кадрового забезпечення.

 

3)            Участь в організації і координації заходів з проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців центрального органу управління поліції.

 

4)            Підготовка  пропозицій та участь у розробленні заходів щодо забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 

5)            Визначення потреби структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (у т.ч. міжрегіональних) органів у професійному навчанні державних службовців.

 

6)            Узагальнення інформації  про якісний і кількісний склад державних службовців, підготовка відповідних звітів.

 

7)            Узагальнення інформації про діяльність дисциплінарних комісій центрального органу управління поліції та територіальних (у т.ч. міжрегіональних) органів Національної поліції.

 

8)            Підготовка проектів розпорядчих та інших документів (статистичні звіти, огляди тощо), що стосуються проходження служби державними службовцями.

 

9)            Участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом. Підготовка проектів відповідей на такі звернення та запити, що відносяться до компетенції сектору з питань державної служби. 

 

10)        Проведення консультативної, роз’яснювальної роботи серед працівників кадрових підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (у т.ч. міжрегіональних) органів, установ і закладів Національної поліції, надання практичної їм допомоги з питань проведення конкурсів та інших питань з документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

11)        Виконує інші завдання, визначені посадовою інструкцією.

Умови оплати праці

·                     посадовий оклад – 5900 грн. на місяць;

·інші види грошового забезпечення (надбавки, виплати, премії відповідно до ст. 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017  року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

·              безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

·              копія паспорта громадянина України;

·              письмова заява особи на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648);

·              резюме у довільній формі;

·              письмова заява особи, у якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та вона надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

·              посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (оригінал);

·              копія (копії) документа (документів) про освіту;

·         заповнена особова картка встановленого зразка (наказ Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

·         декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: вул. Інститутська, 29/3 (кім. 50) м. Київ, 01601 до 16 год. 45 хв.                  02 лютого 2018 року  або надсилаються поштою за адресою: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601 (з поміткою: «на конкурс до Департаменту кадрового забезпечення»).

Тел. 254-96-61 (вн. 06-61).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

·13 лютого 2018 року о 09.30, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 54, м. Київ

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

·              Михайленко Станіслав Миколайович,

тел. 254-9661, (вн. 06-61), dkz_sds@police.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра або молодшого бакалавра.

2

Досвід роботи

не потребує.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимоги

Компетентні вимоги

 

 

 

1.

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

 

1) вміння працювати з інформацією (навички роботи з різними джерелами інформації (включаючи розширений пошук в мережі Інтернет), різнорідними даними (статистичними, аналітичними), великим об'ємом інформації);

2) здатність працювати у декілька проектах одночасно;

 3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

 5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) орієнтація на досягнення кінцевих результатів (навички виявлення змін і коригування дій з метою підвищення результативності; уміння планувати і раціонально використовувати свій робочий час; уміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах та виконувати роботу в короткі терміни (за необхідності); уміння визначати цілі (пріоритети), здатність виконувати пріоритетні завдання у першу чергу).

2.

 

Командна робота та взаємодія

 

1)           вміння працювати в команді (уміння своєчасно виявити і попередити потенційно можливу проблемну ситуацію; уміння встановлювати відкриті, шанобливі стосунки, вибудовувати чесні і справедливі відносини з колегами, засновані на довірі, підтримці та взаємоповазі, уміння підтримувати комфортний морально-психологічний клімат в колективі, уміння сприймати різні точки зору, позиції і знаходити компроміс);

2)   вміння ефективної координації з іншими;

3)   вміння надавати зворотний зв'язок.

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись (уміння швидко реагувати на зміни пріоритетів);

 2) виконання плану змін та покращань.

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.

5.

 

Особистісні компетенції

 

1) відповідальність;

2) наполегливість;

3) креативність та ініціативність (уміння демонструвати інноваційне мислення - пропонувати ідеї, спрямовані на розвиток нових або поліпшення існуючих процесів, методів, систем, послуг, уміння впроваджувати і використовувати наукові результати у практику вирішення поставлених завдань);

4) системність та самостійність в роботі (самооцінка, самоконтроль);

5) уважність до деталей;

6) орієнтація на саморозвиток (самонавчання і самоосвіта);

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати у стресових ситуаціях (зберігати високу працездатність в екстремальних умовах та виконувати роботу в короткі терміни (за необхідності).

Професійні знання

Вимоги

Компоненти вимоги

1.

 

Знання законодавства

 

 

Знання:

·              Конституції України;

·              Закону України "Про державну службу";

·              Закону України "Про запобігання корупції".

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1)          Закону України "Про Національну поліцію";

2)          Кодексу законів про працю;

3)          порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) із змінами;

4)          порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б", "В"", затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 № 72;

5)          типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640;

6)          порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152;

7)        наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21.10.2016 № 223 "Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців та Інструкції щодо її заповнення".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З Р А З К И

заповнення заяв на участь у конкурсному відборі

 

Пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису)

Конкурсній комісії Національної поліції України

_________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою(із зазначенням  поштового індексу):

_________________________________,

_________________________________,

(номер контактного телефону)

Е-mail_____[email protected]_______________

(заповнюється друкованими літерами)

 

З А Я В А

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ________

______________________________________________________________

(найменування посади)

з метою _____________________________________________________.

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

 

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

o    надсилання листа на зазначену адресу;

o    надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

o    телефонного дзвінка за номером _____________________;

o    __________________________________________________________

(зазначити інший доступний спосіб)*

 

Додаток: резюме у довільній формі.

 

_____ ___________ 20___ року                                _________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

 

 

 

Пишеться власноручно

Голові Національної поліції України

генералу поліції другого рангу

Князєву С.М.

_________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою(із зазначенням  поштового індексу):

_________________________________,

_________________________________.

(номер контактного телефону)

 

З А Я В А

 

У зв’язку з бажанням взяти участь у конкурсному відборі на заміщення посади державної служби ______________________________

                                                            (назва посади)

повідомляю, що до мене не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надаю згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно мене відповідно до вимог вищезазначеного Закону.

 

 

 

_____ ___________ 20___ року                                _________________

(підпис)

 

 

 

Конкурсній комісії Національної поліції України

_________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою(із зазначенням  поштового індексу):

_________________________________,

_________________________________.

(номер контактного телефону)

 

 

З А Я В А

 

У зв’язку з присвоєнням мені медико-соціальною експертною комісією _____________________________________________________

(група інвалідності)

(довідка МСЕК від ____ _______ 20 __ року № ________________, копія якої додається), керуючись статтею 2 Конвенції про права інвалідів та статтею 2  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», прошу забезпечити мені під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби _______________________________

                                            (назва посади)

розумне пристосування у вигляді________________________________

___________________________________________________________.

 

 

_____ ___________ 20___ р      ____________

                                                                                (підпис)

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку